Thứ tư, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2020

Tin chuyên ngành

Gửi Email In trang Lưu
Một số đặc trưng cơ bản của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

09/09/2020 14:44

Trên cơ sở khai thác kết quả do Trung ương và tỉnh Hà Giang đã công bố dưới đây sẽ tính toán lựa chọn để biên soạn và giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của các dân tộc thiểu số có từ 40 người trở lên được xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ về dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 qua kết quả Điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

- Chi tiết xem tại đây:

Tăng Bá Tuyên

Tin khác

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG VÀ TỶ PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA YẾU TỐ ĐẾN BIẾN ĐỘNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỔNG HỢP CHUNG CỦA KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2019 (28/08/2020 09:22)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2020 (12/08/2020 14:54)

Sự phát triển của giáo dục Hà Giang - góc nhìn từ kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và năm 2019 (04/08/2020 09:02)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2020 (17/07/2020 15:16)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020 (17/07/2020 15:11)

Mức sinh của dân số Hà Giang giai đoạn 2009 - 2019 qua kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và năm 2019 (02/07/2020 11:20)

Tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp qua kết quả khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/06/2020 10:41)

THỰC TRẠNG HÔN NHÂN CỦA DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NHÌN TỪ KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (24/06/2020 14:35)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2020 (06/05/2020 15:24)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2020 (10/04/2020 16:04)