Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Tin chuyên ngành

Tin giá và chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2021

(14/09/2021 15:38)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2021 tăng 0,07% so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước giảm 0,07%; so với tháng 12 năm 2020 tăng 1,38%; so với kỳ gốc 2019 tăng 3,05% và CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2021 giảm 0,16% so với cùng kỳ năm trước.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(05/07/2021 16:00)

Cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 thu thập thông tin về an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn có địa bàn vùng dân tộc thiểu số được chọn mẫu điều tra và các xã không có địa bàn được chọn mẫu điều tra nhưng là xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(07/06/2021 14:59)

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1260/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2020.

HÀ GIANG 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH (1991 – 2021) QUA NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ

(11/05/2021 15:43)

Hà Giang là tỉnh miền núi vùng biên giới, nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, là vùng đất có lịch sử lâu đời, giầu truyền thống văn hóa. Đây cũng là vùng đất gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, có vị trí là “trọng trấn”, “phên dậu” của Tổ quốc Việt Nam. Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta được sống trong độc lập tự do. Song tình hình đất nước hết sức khó khăn do sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa V, kỳ họp thứ 2) ngày 27/12/1975, đầu năm 1976 công tác hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên nhanh chóng được hoàn thành. Khi hợp nhất, tỉnh Hà Tuyên có diện tích tự nhiên 13.632 km2, dân số 700.974 người thuộc 22 dân tộc khác nhau.

NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA CUỘC ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH THỜI ĐIỂM 1/4/2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(04/05/2021 15:12)

Nhu cầu thông tin về biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình ngày càng được người dùng tin rất quan tâm, đặc biệt là các cấp, các ngành để đánh giá thực hiện các chỉ tiêu dân số chủ yếu, xu hướng biến động cũng như các đặc trưng kinh tế - xã hội của dân số, từ đó giúp hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cũng như thời kỳ.

Thanh tra điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4/2021tại huyện Đồng Văn

(29/04/2021 14:23)

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, trong các ngày từ ngày 15 – 17/4/2021, đoàn thanh tra Cục Thống kê do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Tổng hợp, phụ trách Thanh tra đã làm việc tại huyện Đồng Văn về việc thanh tra cuộc điều tra chăn nuôi kỳ 1/4/2021.

GIÁM SÁT ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KHHGĐ THỜI ĐIỂM 1/4/2021 TẠI HÀ GIANG

(14/04/2021 16:06)

Thực hiện chương trình công tác giám sát điều tra, trong các ngày từ 8-10/4/2021, đoàn cán bộ của Tổng cục Thống kê do ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng vụ Thống kê Dân số - Lao động đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2019

(07/04/2021 11:12)

Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 thu thập thông tin về tình trạng việc làm của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên nhằm đánh giá mức độ tham gia thị trường lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lao động dân tộc thiểu số của nền kinh tế.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020 QUA SỐ LIỆU THỐNG KÊ

(07/04/2021 10:41)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020, nền nông nghiệp của Hà Giang đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

<< >>