Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Án phẩm Thống kê

Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê

(17/08/2021 16:15)

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (1891 - 2021); 30 năm tái lập tỉnh Hà Giang (01/10/1991 - 01/10/2021), Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn và phát hành cuốn “Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê”.

<< >>