Thứ bảy, Ngày 5 Tháng 12 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Chương trình công tác tháng 11 năm 2020
Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác ...