Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Ấn phẩm Thống kê khác

Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê

(17/08/2021 16:15)

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (1891 - 2021); 30 năm tái lập tỉnh Hà Giang (01/10/1991 - 01/10/2021), Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn và phát hành cuốn “Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê”.

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2020

(01/04/2021 15:27)

Theo chế độ báo cáo trong lĩnh vực Thương mại của TCTK không thực hiện điều tra số liệu xuất, nhập khẩu do đó chỉ tiêu kim ngạch xuất, nhập khẩu không có số liệu tổng hợp. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm so với bình quân năm trước (*): Năm 2019 chỉ số giá so với năm gốc 2014; năm 2020 chỉ số giá so với năm gốc 2019. Chỉ tiêu Thu nhập bình quân hàng tháng của một nhân khẩu năm 2020: căn cứ vào kết quả khảo sát mức sống năm 2020 cho đến thời điểm 31/3/2021 chưa có số liệu.

DOANH NGHIỆP HÀ GIANG VÀ 14 TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2014 – 2018

(29/09/2020 15:10)

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà quản lý, nghiên cứu về doanh nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn ấn phẩm “Thực trạng doanh nghiệp Hà Giang giai đoạn 2014-2018 ”. Ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng doanh nghiệp của tỉnh và thông tin về doanh nghiệp của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(26/08/2020 15:29)

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với ba phần chính như sau:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2019 TỈNH HÀ GIANG

(01/07/2020 10:45)

Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ các cấp, các ngành trong việc đánh giá chỉ tiêu thu nhập, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện nâng cao mức sống dân cư, ngày 22/9/2017 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc tổ chức điều tra thu thập thông tin thu nhập bình quân đầu người phân theo cấp huyện/thành phố theo chu kỳ 2 năm/lần.

HÀ GIANG KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

(24/01/2020 10:36)

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, sâu bệnh gây hại trên cây ngô và dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; một số dự án của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện không đúng cam kết; việc chấp hành các quy định trong tổ chức thực hiện đối với một số dự án đầu tư xây dựng có mặt còn hạn chế đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án;... cùng với các vấn đề tồn tại từ những năm trước chưa được khắc phục như: nợ đọng vốn đầu tư XDCB; năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp của nền kinh tế vẫn đang là những thách thức tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy có những khó khăn nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, ngay từ đầu năm, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND tỉnh, tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế nên kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

<< >>