Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Phương pháp Thống kê

Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

(08/11/2017 10:50)

Thực hiện công văn số 809/TCTK-PPCĐ ngày 01/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc tính toán chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn đối với cấp tỉnh (GRDP) có những thay đổi so với trước đây. Để thuận lợi cho việc nghiên cứu và sử dụng số liệu thống kê, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang giới thiệu phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo các loại giá với sự thống nhất về cách thức tiến hành, cách tính toán cụ thể như sau:

Phân biệt Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người

(08/11/2017 09:55)

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người thường được sử dụng trong các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, nhưng không ít người vẫn nhầm lẫn giữa hai chỉ tiêu. Vì sao lại có sự nhầm lẫn này?

<< >>