Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Tình hình sản xuất công nghiệp ước tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

21/11/2016 13:36

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tháng 11/2016 tăng so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, sản xuất điện, nước và xử lý rác thải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối tốt.

          

Tuy nhiên, so với tháng 10/2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn giảm nhẹ, một số ngành nghề giảm như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chủ yếu do hiện nay chè đã bước vào cuối vụ, nguồn nguyên liệu giảm dẫn đến khả năng sản xuất của các cơ sở chế biến giảm; ngành sản xuất phân phối điện, do thời tiết bắt đầu vào mùa Đông, lượng mưa ít nên để dự trữ lượng nước cho mùa khô, các nhà máy thủy điện không hoạt động hết công suất.

Tháng 11, Công ty TNHH một thành viên Bình Vàng tạm ngừng sản xuất quặng sắt vê viên do đã đủ khối lượng đơn hàng; Công ty cổ phần luyện kim màu Hà Giang với dây truyền sản xuất chì kim loại tiếp tục tạm ngừng hoạt động. Các Công ty cổ phần kim loại màu Hà Giang tại cụm công nghiệp Nam Quang, các thủy điện Sông Lô 2 (Công ty TNHH Thanh Bình), Sông Lô 4 (Công ty CP thủy điện sông Lô 4), Sông Lô 6 (Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang), Nậm Mạ 1 (Công ty TNHH Miền Tây), Sông Miện 6 (Công ty CP thủy điện Sông Miện 6), ... vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 11/2016 so với tháng trước giảm 1,07%, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,24%. Chỉ số cộng dồn so với cùng kỳ năm trước tăng 5,04%. Chia theo ngành công nghiệp cấp 1, gồm:

- Chỉ số ngành công nghiệp khai khoáng so với tháng trước tăng 4,65%, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,87%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 7,05% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số ngành công nghiệp chế biến so với tháng trước giảm 1,21%, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,23%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt so với tháng trước giảm 6,08%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,85%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 6,49% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải so với tháng trước tăng 0,67%, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,02%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 2,29% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước tháng 11/2016 thực hiện 256.393 triệu đồng, so với tháng trước giảm 0,79%, bằng 2.036 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước tăng 8,46%, tương đương 19.993 triệu đồng; cộng dồn so với cùng kỳ năm trước tăng 6,87%, tương đương 156.740 triệu đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tháng 11/2016 ước thực hiện đạt 392.495 triệu đồng, so với tháng trước tăng 0,33%, tương đương 1.283 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước tăng 11,87%, tương đương 41.661 triệu đồng; cộng dồn so với cùng kỳ năm trước tăng 8,56%, tương đương 295.743 triệu đồng.

Theo ước tính của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy trong tháng 11/2016 sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp tăng so với tháng trước như quặng Antimoan, quặng thiếc, nhóm ngành vật liệu xây dựng, ván dán, xi măng... Mặt khác, có một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như sản phẩm ô tô của Công ty CP ô tô Giải Phóng, do kế hoạch sản xuất của Công ty CP ô tô Giải Phóng không sản xuất ồ ạt như trước mà tiêu thụ bớt hàng tồn kho mới sản xuất tiếp. Kết quả sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện trong tháng như sau: Gạch xây ước đạt 2.429 nghìn viên, Bột giấy các loại ước sản xuất đạt 300 tấn, Xi măng ước sản xuất đạt 4.872 tấn, Ô tô ước thực hiện 15 chiếc, Sản phẩm quặng sắt ước khai thác 37.063 tấn, Sản phẩm quặng antimon ước khai thác 83 tấn, Điện sản xuất ước đạt 148 triệu Kw/h, Điện thương phẩm ước thực hiện đạt 23,9 triệu Kwh, Nước máy sản xuất ước thực hiện đạt 389 nghìn m3.

 

Nguồn: Trích Báo cáo “Tình hình và kết quả sản xuất công nghiệp ước tháng 11/2016” của Cục Thống kê Hà Giang.

Hoàng Thị Nguyệt

Tin khác

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2016 (28/10/2016 16:24)

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ước 6/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (22/06/2016 10:21)

Tình hình và kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2016 (22/06/2016 08:41)

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 3/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/03/2016 07:16)

Tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 16:33)

Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 08:22)

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển quý IV/2015, ước quý I/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 08:05)

Tình hình triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/03/2016 07:30)

Tình hình và vết quả sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (22/02/2016 08:36)

Kết quả thực hiện vốn đầu tư thuộc NSNN do địa phương quản lý tháng 01, dự tính tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (17/02/2016 09:17)