Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ước 6/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

22/06/2016 10:21

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước 6 tháng đầu năm 2016 đạt 2.348.743 triệu đồng, tăng 7,25% so với cùng kỳ năm trước, bằng 158.828 triệu đồng; tăng 30,59% bằng 311.537 triệu đồng so với quý I/2016, các chương trình dự án của nhà nước đã cơ bản được giao kế hoạch vốn của năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch vốn được giao, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư; các hộ dân cư, các doanh nghiệp có đầu tư trong quý đã tập trung lực lượng lao động, nguồn vốn đã đẩy nhanh tiến độ nên giá trị thực hiện trong quý đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án đầu tư của nhà nước thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý đến nay vẫn chưa được giao kế hoạch chi tiết nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện vốn đầu tư, kết quả có vượt nhưng không nhiều so với cùng kỳ năm trước.
Một số dự án có vốn đầu tư thực hiện đạt giá trị cao trong quý II/2016 như: trường trung học cơ sở, trung học phổ thông xã Nà Chì, chợ đầu mối thị trấn Cốc Pài, đường du lịch từ km 10 - đến bãi đá cổ xã Nấm Dẩn (huyện Xín Mần); Đường Kim Ngọc - Đồng Tâm - Đồng Tiến, xây dựng đập thuỷ lợi Lũng Mầu thôn Cuôm xã Đồng Tiến, chợ trung tâm cụm xã Vĩnh Phúc(huyện Bắc Quang); kè suối Mậu Duệ, kè chắn lũ thôn bản Khún xã Ngọc Long, mở mới đường Mậu Long - Nậm Ban, cải tạo bãi rác thải trung tâm huyện, cấp nước sinh hoạt thôn Thẩm Nu 1+2 xã Du tiến(Huyện Yên Minh); sửa chữa các công trình thuỷ lợi xã Phong Quang, Minh Tân, Ngọc linh, Việt Lâm, nâng cấp sửa chữa trường mầm non Bạch Ngọc, Ngọc Linh, Quảng Ngần…(huyện Vị Xuyên); nghĩa trang nhân dân xã Phương Độ, bến xe khách phía nam, trường trung học cơ sở xã Phương Thiện (Thành phố Hà Giang)….
Vốn đầu tư phát triển thực hiện trong quý II/2016 phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư, gồm:
 * Phân theo nguồn vốn đầu tư: 
- Vốn nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2016đạt 1.131.556 triệu đồng, chiếm 48,18% tổng giá trị thực hiện đầu tư phát triển trên địa bàn,
- Vốn ngoài nhà nước ước đạt 1.217.137 triệu đồng, chiếm 51,82% tổng giá trị vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, tăng 10,50% so với cùng kỳ năm trước, bằng 115.668 triệu đồng, bao gồm: vốn của các tổ chức Doanh nghiệp ngoài nhà nước 247.712 triệu đồng; vốn đầu tư của dân cư trên địa bàn 969.425 triệu đồng.
Nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng cao xong tập trung nhiều đầu tư phát triển trong hộ dân cư, một số doanh nghiệp có đầu tư xây dựng thủy điện đạt giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư tăng cao như xây dựng thủy điện Nho Quế 2, thủy điện Thuận Hòa, Thủy điện Bắc Mê, thủy điện Sông Lô 3,4,5; thủy điện Nậm Ly 1, thủy điện nho Quế 1 đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục và chuẩn bị đầu tư.
- Vốn đầu tư nước ngoài trong quý không có phát sinh vốn đầu tư.
 * Phân theo khoản mục đầu tư: 
- Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ước 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1.707.493 triệu đồng, chiếm 72,70% tổng giá trị vốn đầu tư trên địa bàn;
- Vốn đầu tư mua sắm thiết bị dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản đạt 333.824 triệu đồng, chiếm 14,21% tổng vốn đầu tư trên địa bàn;
- Vốn đầu tư nâng cấp sửa chữa tài sản cố định đạt 275.346 triệu đồng, chiếm 11,72% tổng vốn đầu tư trên địa bàn;
- Các nguồn đầu tư bổ sung vốn lưu động và vốn đầu tư khác chiếm tỷ lệ nhỏ trong tồng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn.
Ước thực hiện vốn đầu tư  6 tháng  đầu năm 2016 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước, các chương trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cơ bản đã được giao kế hoạch vốn năm 2016 chỉ còn một phần nhỏ các dự án thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý chưa kết thúc việc giao kế hoạch, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển cũng đang được đẩy mạnh nên các đơn vị thực hiện vốn đầu tư căn cứ vào kế hoạch được giao trong năm đã chủ động triển khai thực hiện, ước giá trị thực hiện vốn thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt cao hơn quý trước.
Nguồn vốn đầu tư phát triển ngoài nhà nước cũng đang được đầu tư tăng so với quý trước, đời sống dân cư từng bước được nâng lên, việc đầu tư xây dựng nhà ở trong dân và đầu tư cho sản xuất kinh doanh hộ cá thể cũng đang được đẩy mạnh, đầu tư máy móc thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh cá thể. Khu vực doanh nghiệp đang được chú trọng đầu tư như các dự án đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị thuỷ điện, đầu tư xây dựng khu cửa khẩu Thanh Thuỷ, khu Công nghiệp Bình Vàng tại xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên, đầu tư về phương tiện sản xuất,....
Nguồn: Trích báo cáo “Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ước 6 tháng đầu năm 2016” của Cục Thống kê Hà Giang.

Nguyễn Thị Chung

Tin khác

Tình hình và kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2016 (22/06/2016 08:41)

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 3/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/03/2016 07:16)

Tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 16:33)

Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 08:22)

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển quý IV/2015, ước quý I/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 08:05)

Tình hình triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/03/2016 07:30)

Tình hình và vết quả sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (22/02/2016 08:36)

Kết quả thực hiện vốn đầu tư thuộc NSNN do địa phương quản lý tháng 01, dự tính tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (17/02/2016 09:17)

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (06/10/2015 09:16)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/08/2015 15:59)