Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Tình hình và kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 6 năm 2016

22/06/2016 08:41

Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 năm 2016 ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, sản xuất điện, nước và xử lý rác thải hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định.

Trong tháng Nhà máy xi măng (thuộc Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang) đã đi vào hoạt động trở lại sau một thời gian dài tạm ngừng sản xuất; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và tư vấn đầu tư An Bình đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, lắp đặt thiết vị và đưa vào chạy thử dây truyền sản xuất gỗ nén vê viên (đã xuất chào hàng được 30 tấn); Công ty cổ phần cơ khí và khai thác khoáng sản Hà Giang dự kiến hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ bảo dưỡng máy móc, thiết bị; các doanh nghiệp sản xuất điện có lượng nước tích lũy được cải thiện để phục vụ sản xuất.
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 6/2016 so với tháng trước tăng 14,83%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,77%. Chỉ số cộng dồn so với cùng kỳ năm trước tăng 6,47%. Chia theo ngành công nghiệp cấp 1, gồm:
- Chỉ số ngành công nghiệp khai khoáng so với tháng trước tăng 10,02%, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,31%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo giảm 3,28% so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ số ngành công nghiệp chế biến so với tháng trước tăng 2,06%, so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 10,87%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt so với tháng trước tăng 35,88%, so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 0,02%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 5,63% so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ số ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải so với tháng trước tăng 0,61%, so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 1,02%. Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh tháng 6/2016 ước thực hiện đạt 278.080 triệu đồng, so với tháng trước tăng 18,32%, bằng 143.056 triệu đồng; so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 8,14%, bằng 20.927 triệu đồng; cộng dồn so với cùng kỳ năm trước tăng 7,69%, bằng 78.124 triệu đồng.
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tháng 6/2016 ước thực hiện đạt 430.324triệu đồng, so với tháng trước tăng 21,13%, bằng 75.064 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước tăng 10,63%, bằng 41.334 triệu đồng; cộng dồn so với cùng kỳ năm trước tăng 9,16%, bằng 136.990 triệu đồng.
Kết quả tổng hợp theo ước tính của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy trong tháng 6/2016 hầu hết sản lượng các sản phẩm công nghiệp đều tăng so với tháng trước như nhóm ngành vật liệu xây dựng, chè, ô tô... Tuy nhiên, sản phẩm in giảm mạnh so với tháng trước do tháng trước Công ty CP In Hà Giang in sản phẩm phục vụ cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp. Kết quả sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước như sau: Gạch xây ước đạt 2.573 nghìn viên, Bột giấy các loại ước sản xuất đạt 425,78 tấn, Ô tô ước thực hiện 65 chiếc, Sản phẩm quặng sắt dự ước khai thác 31.232 tấn, Điện sản xuất ước đạt 150,11 triệu Kw/h, Điện thương phẩm ước thực hiện đạt 23,35 triệu Kwh, Nước máy sản xuất ước thực hiện đạt 347,11 nghìn m3; ....
Nguồn: Trích Báo cáo “Tình hình và kết quả sản xuất ngành công nghiệp tháng 6/2016” của Cục Thống kê Hà Giang. 

Hoàng Thị Nguyệt

Tin khác

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 3/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/03/2016 07:16)

Tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 16:33)

Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 08:22)

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển quý IV/2015, ước quý I/2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (24/03/2016 08:05)

Tình hình triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/03/2016 07:30)

Tình hình và vết quả sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (22/02/2016 08:36)

Kết quả thực hiện vốn đầu tư thuộc NSNN do địa phương quản lý tháng 01, dự tính tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (17/02/2016 09:17)

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (06/10/2015 09:16)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/08/2015 15:59)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (27/07/2015 15:36)