Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Tin hoạt động

Gửi Email In trang Lưu
ĐIỀU TRA ĐỘT XUẤT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 (LẦN 2) TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

14/09/2020 09:58

Cục Thống kê xin giới thiệu những điểm cơ bản nhất về mục đích, thời gian, đối tượng, phương pháp thu thập thông tin, phiếu điều tra, các bước tiến hành và các loại tài liệu liên quan của cuộc điều tra để các doanh nghiệp triển khai thực hiện tự kê khai.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19, hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và của địa phương đã ban hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời cung cấp thông tin giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh.

Để triển khai thực hiện tốt cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 10/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 2959/UBND-TH chỉ đạo Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Thông tin và Truyền Thông, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện theo đúng Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phương án điều tra do Tổng cục Thống kê ban hành.


Inforgraphics: Do Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng cung cấp

----------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Tải tại đây

- Phương án của Tổng cục Thống kê: Tải tại đây

- Văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Hà Giang: Tải tại đây

- Phiếu điều tra: Tải tại đây

- Thư ngỏ của TCTK: Tải tại đây

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Thực hiện bước 3 xây dựng đề án sắp xếp nhân sự lãnh đạo Phòng và tương đương của Cục Thống kê (10/09/2020 14:21)

Cục Thống kê dự khai giảng năm học mới tại xã Tát Ngà (10/09/2020 14:14)

Những dấu ấn quan trọng về KT-XH trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê (09/09/2020 14:20)

Kiểm tra thiệt hại do mưa lũ của Thủy điện Thái An (04/09/2020 14:44)

Cục Thống kê tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tại xã Tát Ngà (14/08/2020 15:32)

Cục Thống kê thăm gia đình công chức bị ảnh hưởng do mưa lũ (22/07/2020 08:27)

Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2020 (22/07/2020 08:20)

Công bố số liệu thống kê KT – XH 6 tháng đầu năm 2020 (01/07/2020 10:30)

Huyện Yên Minh tập huấn rà soát, lập bảng kê điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (27/05/2020 09:22)

Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/05/2020 10:24)