Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Tin hoạt động

Gửi Email In trang Lưu
Thực hiện bước 3 xây dựng đề án sắp xếp nhân sự lãnh đạo Phòng và tương đương của Cục Thống kê

10/09/2020 14:21

Được sự nhất trí của Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Cục, ngày 08/9/2020 Cục Thống kê đã tổ chức thực hiện bước 3 xây dựng đề án sắp xếp nhân sự lãnh đạo Phòng và tương đương của Cục Thống kê. Dự vào chỉ đạo hội nghị có Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng nghiệp vụ cơ quan Cục, lãnh đạo Chi cục Thống kê 11 huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 1112/TCTK-TCCB ngày 10/8/2020 của Tổng cục Thống kê về xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự các Phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện.

Tại bước 3 đồng chí Cục trưởng thay mặt tập thể Lãnh đạo và Cấp ủy đọc bản đánh giá, nhận xét ưu, nhược điểm đối với lãnh đạo cấp trưởng và cấp phó của các phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện và dự kiến nhân sự đối với từng Phòng và Chi cục Thống kê cấp huyện. Trên cơ sở danh sách dự kiến lãnh đạo cấp Phòng và Chi cục được đồng chí Cục trưởng thông qua, các đại biểu tham dự hội nghị đã tán thành với đề xuất của lãnh đạo Cục và Cấp ủy Chi bộ. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được triển khai thực hiện với kết quả 100% nhân sự dự kiến trong đề án sắp xếp nhân sự lãnh đạo Phòng và tương đương của Cục Thống kê được thông qua với số phiếu đạt từ 74,35% - 100%. Đây là kết quả tích cực, khẳng định tính đúng đắn trong quá trình thực hiện đề án, luôn đảm bảo công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ công chức lãnh đạo. Công chức đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo vào các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê cấp huyện đều đáp ứng đúng quy định tiêu chuẩn ngạch công chức tại Quyết định số 946/QĐ-TCTK ngày 29/4/2020./.

Đặng Văn Hiếu

Tin khác

Cục Thống kê dự khai giảng năm học mới tại xã Tát Ngà (10/09/2020 14:14)

Những dấu ấn quan trọng về KT-XH trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê (09/09/2020 14:20)

Kiểm tra thiệt hại do mưa lũ của Thủy điện Thái An (04/09/2020 14:44)

Cục Thống kê tỉnh ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tại xã Tát Ngà (14/08/2020 15:32)

Cục Thống kê thăm gia đình công chức bị ảnh hưởng do mưa lũ (22/07/2020 08:27)

Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2020 (22/07/2020 08:20)

Công bố số liệu thống kê KT – XH 6 tháng đầu năm 2020 (01/07/2020 10:30)

Huyện Yên Minh tập huấn rà soát, lập bảng kê điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (27/05/2020 09:22)

Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/05/2020 10:24)

Công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thống kê (20/05/2020 14:18)