Thứ tư, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2020

Chương trình công tác

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình công tác tháng 8 năm 2020

04/08/2020 15:09

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 07 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 08 năm 2020.

- Tải file đi kèm tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 (02/07/2020 09:47)

Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (15/06/2020 08:18)

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 (05/06/2020 09:38)

Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 (05/05/2020 16:18)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 (07/04/2020 10:12)

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 (04/03/2020 14:32)

Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 (04/02/2020 15:39)

Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2020 (14/12/2019 15:46)

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 (10/12/2019 10:41)

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 (06/11/2019 16:26)