Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2020

Chương trình công tác

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2020

14/12/2019 15:46

- Tải file "Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2020" tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 (10/12/2019 10:41)

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 (06/11/2019 16:26)

Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2019 (16/10/2019 16:05)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 (05/09/2019 09:02)

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 (06/08/2019 16:35)

Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (12/07/2019 15:34)

Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 (04/06/2019 15:36)

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 (06/05/2019 15:49)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 (29/03/2019 17:02)

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 (06/03/2019 15:28)