Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Chương trình công tác

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

15/06/2020 08:18

Cục Thống kê Hà Giang báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, theo một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tải file "Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020" tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 (05/06/2020 09:38)

Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 (05/05/2020 16:18)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 (07/04/2020 10:12)

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 (04/03/2020 14:32)

Chương trình công tác tháng 2 năm 2020 (04/02/2020 15:39)

Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2020 (14/12/2019 15:46)

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 (10/12/2019 10:41)

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 (06/11/2019 16:26)

Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2019 (16/10/2019 16:05)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 (05/09/2019 09:02)