Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2020

Chương trình công tác

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2019

16/10/2019 16:05

Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quí III và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2019 như sau:

- Tải file "Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2019" tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 (05/09/2019 09:02)

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 (06/08/2019 16:35)

Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (12/07/2019 15:34)

Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 (04/06/2019 15:36)

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 (06/05/2019 15:49)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 (29/03/2019 17:02)

Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 (06/03/2019 15:28)

Chương trình công tác tháng 2 năm 2019 (01/02/2019 14:01)

Chương trình công tác tháng 1 năm 2019 (04/01/2019 15:39)

Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2019 (26/12/2018 09:10)