Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021
Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác ...