Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Chương trình công tác

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình công tác tháng 9 năm 2021

01/09/2021 14:50

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021.

- Tải file đi kèm tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 (03/08/2021 16:09)

Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 (02/07/2021 15:04)

Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 (03/06/2021 09:37)

Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 (05/05/2021 15:09)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 (06/04/2021 10:37)

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 (06/03/2021 14:54)

Chương trình công tác tháng 2 năm 2021 (08/02/2021 15:45)

Chương trình công tác tháng 1 năm 2021 (06/01/2021 10:39)

Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2021 (15/12/2020 09:34)

Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 (08/12/2020 08:58)