Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Ấn phẩm Thống kê khác

Gửi Email In trang Lưu
Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê

17/08/2021 16:15

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (1891 - 2021); 30 năm tái lập tỉnh Hà Giang (01/10/1991 - 01/10/2021), Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn và phát hành cuốn “Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê”.

- Chi tiết xem tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2020 (01/04/2021 15:27)

HÀ GIANG SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHỦ YẾU NĂM 2020 (28/12/2020 10:53)

Hà Giang số liệu Thống kê chủ yếu 2015 - 2020 (14/12/2020 09:13)

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2018 - 2019 (21/10/2020 15:02)

DOANH NGHIỆP HÀ GIANG VÀ 14 TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 (29/09/2020 15:10)

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (26/08/2020 15:29)

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2019 TỈNH HÀ GIANG (01/07/2020 10:45)

Hà Giang số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020 (24/06/2020 15:45)

HÀ GIANG KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 (24/01/2020 10:36)

Hà Giang kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (30/09/2019 15:08)