Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Chương trình công tác

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình công tác tháng 5 năm 2021

05/05/2021 15:09

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021.

- Tải file đi kèm tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 (06/04/2021 10:37)

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 (06/03/2021 14:54)

Chương trình công tác tháng 2 năm 2021 (08/02/2021 15:45)

Chương trình công tác tháng 1 năm 2021 (06/01/2021 10:39)

Báo cáo lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2021 (15/12/2020 09:34)

Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 (08/12/2020 08:58)

Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 (04/11/2020 10:29)

Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 (02/10/2020 15:22)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 (03/09/2020 14:49)

Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 (04/08/2020 15:09)