Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

CỤC THỐNG KÊ

Gửi Email In trang Lưu

Tin khác

Tin liên hệ(Vui lòng không xóa tin này) (24/04/2017 09:22)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tỉnh Hà Giang Tháng 9 và bình quân 9 tháng năm 2016 (15/10/2016 15:15)

Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/02/2016 10:51)

Biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI tại xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì. (06/10/2015 10:16)

Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các huyện/thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn gặt điểm Thống kê năng suất Lúa tươi tại gốc vụ mùa năm 2015 (06/10/2015 09:36)

Giới thiệu nội dung, phương pháp tính chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện/thành phố (11/06/2015 09:56)